Zelfverdediging Zorgverleners

Zorgverleners zijn duizendpoten. Aan alle kanten wordt aan ze getrokken en geduwd, en binnen die onstuimigheid is het aan hen de taak goede zorg te (blijven) verlenen. Is de klant koning of wordt je werkruimte bepaald door de financiën? Of je nu werkt in een ziekenhuis, de thuiszorg of op een andere manier zorg verleent aan anderen, helaas kan je geconfronteerd worden met ongewenst gedrag of agressie van de persoon aan wie je zorg verleent. De confrontatie met dit negatieve gedrag, de angst hiervoor, de spanning die deze negatieve ervaring teweeg brengt en de naweeën hiervan kunnen het functioneren van menig professional ernstig belemmeren. Ongewenst gedrag raakt aan veel kanten van je persoon en het werk. Een confrontatie met ongewenst gedrag komt vaak onverwacht. In elk geval vraagt het van degene die ermee wordt geconfronteerd een antwoord op het moment dat het zich voordoet; je kunt er niet omheen. Ongewenst gedrag, agressie, sexuéle intimidatie zijn voorbeelden waarmee zorgverleners in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd. Het ombuigen van dergelijk gedrag vraagt om een professioneel antwoord: ‘hoe kan ik mij weerbaar opstellen ten opzichte van het gedrag en hier op een professionele manier mee om gaan’. Bovenal, hoe voorkom ik in de toekomst slachtoffer te worden van dergelijk gedrag. In deze tweedaagse training werken we aan de weerbaarheid van de professionele zorgverlener. Doel van de training ‘Weerbaarheid voor zorgverleners’ Het reageren op ongewenst gedrag is geen kwestie van trucjes leren, althans niet met de illusie dat dan succes verzekerd is. In de training onderzoeken we aan de hand van allerlei voorbeelden en invalshoeken hoe we effectief en professioneel om kunnen gaan met ongewenst gedrag. Wat is er dan nodig en (eventueel) wat weerhoudt mij of m’n collega’s ervan om hiermee om te gaan? Het tijdig signaleren en herkennen van ongewenst gedrag is dan ook erg belangrijk.

Oefenen in respectvol afwijzen, onderzoeken hoe ons eigen territorium beveiligen, conflicthantering, eigen stijl en stemgebruik en methodische aan- en afraden komen aan de orde. Voorts wordt er gewerkt op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers. Door rollenspel wordt een extra dimensie toegevoegd aan het trainen in het omgaan met ongewenst gedrag. Methodisch omgaan met ongewenst gedrag heeft bovendien consequenties voor instellings-veiligheidsbeleid en de eigen rolopvattingen van de professionele zorgverlener. Tot slot staan we stil bij het opvangen van collegae die ingrijpende ervaringen achter de rug hebben en welke juridische stappen er genomen kunnen worden wanneer je het slachtoffer bent van ongewenst gedrag.

Tijdens de training ‘Weerbaarheid voor zorgverleners’ leert de cursist:

  • Wat ongewenst gedrag is
  • Hoe ongewenst gedrag te herkennen
  • Wat weerbaarheid is
  • Methodisch omgaan met ongewenst gedrag
  • Angstreductie
  • Opvangen van collega’s die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag
  • Kunnen kiezen voor meest adequate interventie bij grensoverschrijdend gedrag;
  • Kunnen beoordelen en classificeren van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag
  • Oefenen met gesprekstechnieken om escalerende spanning om te buigen;
  • kennen van fysieke signalen van agressie en daar adequaat op kunnen anticiperen

Welke juridische mogelijkheden er zijn na slachtoffer te zijn geworden van ongewenst gedrag

Voor vrijblijvend offerte aanvraag
E-mail 1: info@zelfverdedigingradj.nl /  E-mail 2: zelfverdedigingradj@gmail.com
Als u binnen 24 uur geen antwoord van ons heeft gekregen, check uw spambox, verstuur uw bericht nogmaals of neem telefonisch contact met ons op: 06 – 50 46 32 40