Rots en Watertraining

Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Rots & Water is een training waarbij we niet veel praten maar wel veel doen. Door de oefeningen die we met elkaar doen leer je wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. We laten je bijvoorbeeld voelen hoe sterk je eigenlijk bent. Daarna kan en durf je jouw kracht op een goede manier te gebruiken. We maken gebruik van oefeningen die onder andere met ademhaling en lichaamshouding te maken hebben. We leren je aanvoelen (bewust worden) dat je door je houding al heel veel over jezelf vertelt. Ook besteden we aandacht aan verschillende manieren van oogcontact en stemgebruik. Die bepalen namelijk voor een groot deel hoe je op anderen over komt. Hierdoor krijg je ook inzicht in wat jouw gedrag op kan roepen bij anderen.

Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties. Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen. Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide  het goede te gebruiken. Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan en compromissen kunnen maken. Het Rots en Water weerbaarheidsprogramma zoekt de balans tussen de harde, onwrikbare rotshouding en de beweeglijke, verbindende waterhouding.

Psychofysieke training:
Door middel van lichamelijke training leer je jezelf fysiek beter kennen, waardoor je beter om kunt gaan met situaties en de mensen om je heen. Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing. Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met bijvoorbeeld conflicthantering, zelfverdediging en het aangaan en onderhouden van contacten en relaties

Voor vrijblijvend offerte aanvraag:
E-mail 1: info@zelfverdedigingradj.nl / E-mail 2: zelfverdedigingradj@gmail.com
Als u binnen 24 uur geen antwoord van ons heeft gekregen, check uw spambox, verstuur uw bericht nogmaals of neem telefonisch contact met ons op: 06 – 50 46 32 40