Algemene Termologie

 

RADJ Respect Attack Defense Justness
Je hebt respect voor alle mensen, word je toch aangevallen dan verdedig je jezelf en dat op een rechtvaardige manier dus zoveel geweld als nodig.
Voor jezelf opkomen. Je weet wat je wel en wat je niet wilt.
Tang Soo Do Naam van de door ons beoefende gevechtsvorm (Letterlijk; weg van de hand van Tang, een Chinese dynastie)
Moo Duk Kwan Naam van de internationale organisatie (instituut der krijgskunde)
Soo Bahk Do Zeer oude naam van de gevechtskunst
Kwan Jang Nim Grootmeester
Sa Bum (Nim) Meester, instructeur (4e dan of hoger)
Kyo Sa (Nim) Leraar (1e t/m 3e dan)
Nim Een term, respect uitdrukkend zoals bv. mijnheer op edelachtbare
Sun Beh Oudere Tang Soo Do beoefenaar
Hu Beh Jeugdige Tang Soo Do beoefenaar
Dan Graad, vanaf zwarte (donker-blauwe) band
Kûp Graad, gekleurde banden tot zwarte band
Ko dan Ja Dan drager (4e dan of hoger)
You Dan Ja Dan drager (1e t/m 3e dan)
You Kûp Ja Kûp drager
Dojang Trainingsruimte
To Bok Trainingskleding
Tti Band
Kuk Gi Nationale vlag van Korea
Kwan Gi Vlag van een Tang Soo Do school
Ki Cho Basis
Pyung Ahn Vrede en vertrouwen
Hyung Vorm, patroon
Tae Ryun Sparring
Ho Sin Sul Zelfverdediging
Soo Ki Handtechnieken
Jok Ki Voettechnieken
Mahk Ki Blokking, afweer
Kong Kyuk Aanval
Cha Ki Schop, trap
Ki Hap Schreeuw
Kamsahamida Dank u wel