Aankomende Cursus Zelfverdediging en Weerbaarheidstrainingen

Zelfverdediging Cursus Krav Maga: uw persoonlijke veiligheid.
Het meest realistische zelfverdedigingssysteem dat er is, snel, simpel en effectief.
Wil je slachtoffers zijn van (zinloos) geweld?
Volgt nu een cursus Krav Maga.
Jezelf leren verdedigen, verweren in zeer uiteenlopen agressieve situaties en daarbij je aanvaller uitschakelen of controleren.
8 vrijdag avonden van 19:00 uur tot 20:00 uur. Parkeer in de avonduren gratis
2/ 9/ 16/ 23/ 30 November,  7/ 14 / 21 December 2018.
Locatie: Nieuwe Persoonshal /  Persoonsdam 139 / 3071 EE Rotterdam.
Prijsopgave € 145,-  / Uiterlijk inschrijving: 19 oktober 2018.
Deelnemers die voor 10 oktober inschrijven krijgt een korting van € 10,-

Cursus Zelfverdediging en Weerbaarheidtraining kinderen 2018:
ROTS en WATER training 8 lessen van 1 uur op vrijdagavond.
Datum: 23, 30 maart en 6, 13, 20 april / 19, 26 mei / 1 juni 2018
Tijd: 19:00 uur tot 20:00 uur / Prijsopgave: € 85,- incl certificaat
Uiterlijk datum inschrijving: 11 maart 2018

Adres: Wijkaccommodatie Persoonshal,  Persoonsdam 139,  3071 EE Rotterdam. Privéles ook mogelijk

Cursus Zelfverdediging en Weerbaarheidtraining Volwassenen 2018:
8 lessen van 1 uur op dinsdagavond
Datum: 20, 27 maart en 3, 10, 17, 24 april en 15, 22 mei 2018
Tijd : 19:00 – 20:00 uur /  Prijsopgave: € 125 incl certificaat
Uiterlijk datum inschrijving: 11 maart 2018

Adres: Wijkaccommodatie Persoonshal,  Persoonsdam 139,  3071 EE Rotterdam. Privéles ook mogelijk

Gegevens kunt op opsturen naar e-mail: zelfverdedigingradj@gmail.com
Daarna ontvangt je per email het inschrijvingsblad.
Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf, mentaal, verbaal en fysiek. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen trekken. Weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen en de kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert. Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor zult je beter voor jezelf opkomen en zo nodig hulp halen.
Weerbaarheid betekent ook je gevoelens van machteloosheid en angst leren de baas worden. Vervolgens vanuit je kracht reageren en keuzes maken, de moed hebben het leven te hebben en het werk te doen die echt bij je past.

In de cursus/ training zelfverdediging en Weerbaarheid wordt gewerkt aan:
* Ademhaling
* Zelfvertrouwen
* Stopoefeningen
* Vluchten of weggaan
* Je kwaliteiten kennen
* Fysieke zelfverdediging
* Concentratie, focus en rust
* Eigenwaarde en positief zelfbeeld
* Bewust worden van je kracht en kwetsbaarheid
* De grens van het ander herkennen en respecteren
* Eigen grenzen aanvoelen, respecteren en duidelijk maken
* Het gevoel hebben dat je het recht hebt om jezelf te verdedigen
* Je sterk opstellen in lichaamstaal, houding, uitstraling en stemgebruik

De cursus / training cursus zelfverdediging en Weerbaarheid is meer gericht op het herkennen van onveilige situaties en het voelen en versterken van de kracht.
Het kenmerkende van weerbaarheidstrainingen is juist de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen.

Doelstellingen van de training zijn onder andere:
* Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen.
* Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven.
* Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties.
* Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht.
* Omgaan met spannende en dreigende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen.
* Eigen persoonlijk ruimte voelen en ervaren en deze mogen, kunnen en durven innemen.
*Leren in actie te komen in ‘verlammende’ en dreigende situaties

Voor wie is de training bedoeld?
Cursussen en trainingen Zelfverdediging en Weerbaarheid zijn voor iedereen die wil leren hoe goed te handelen in grensoverschrijdende situaties. Voor meisjes is het belangrijk dat zij daadwerkelijk actief zijn en niet alleen maar praten. Vaak weten meisjes niet dat ze ook krachtig en sterk kunnen zijn. Jongens zijn zich meestal meer bewust van hun kracht, maar moeten vaak nog leren hoe ze die op een positieve manier kunnen inzetten en hoe ze zichzelf kunnen beheersen. Ook is er bij jongens vaker sprake van groepsdruk dan bij meisjes.
Er zijn ook andere groepen voor wie de trainingen belangrijk kunnen zijn, zoals ouderen, vrouwen en mannen met een handicap, medewerkers in de (thuis)zorg, allochtone vrouwen, slachtoffers en daders van geweld