Zelfverdediging voor Onderwijs

Agressie, geweld, pesterijen op scholen is steeds vaker de orde van de dag.
Voor Zelfverdediging RADJ is dit een reden om het basis onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger beroep onderwijs te ondersteunen met zelfverdediging en weerbaarheid lessen tegen geweld, intimidatie en pesterijen. Cursussen en trainingen zelfverdediging en weerbaarheid zijn voor iedereen die wil leren hoe goed te handelen in grensoverschrijdende situaties. Wij verzorgen cursussen en trainingen op het gebied van zelfverdediging, weerbaarheid en veiligheid voor onderwijs. Zo leren de kinderen om te gaan met vervelende en bedreigende situaties in het dagelijks leven zoals op school, op straat, in openbaar vervoer, in de winkels, fietsen naar bestemming. Zelfverdediging en weerbaarheidstrainingen vergroot zelfvertrouwen, grotere weerbaarheid, veiligheid en gezondheid. In de trainingen leren kinderen hun grenzen te herkennen en op een effectieve manier te bewaken. Het doel is te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zich zelf schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag.
Waarom Zelfverdediging voor Onderwijs?
Er zijn kinderen die zich weinig laten zien of horen, waardoor de anderen het kind niet zien staan en over het kind heen walsen. Het is belangrijk om het kind de kans te geven te oefenen in zich te uiten naar de ander. Kinderen die moeite hebben voor zichzelf op te komen, die zich niet durven laten zien of horen, deze kinderen hebben een extra zetje nodig.
Het gaat het erom dat je je weerbaar maakt en een antwoord hebt op ongewenst gedrag. Het is belangrijk dat je je grens leert kennen en doelgericht handelt wanneer deze grens overschreden wordt.
De scholieren leren hun eigen kracht te beheersen en/of vergroten en met begrip en respect om te gaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Weerbaar zijn betekent effectief kunnen reageren in uiteenlopende situaties waardoor een gevoel van veiligheid ontstaat. Bewegen is daarbij een succesvol aangrijpingspunt. Omdat kinderen energiek en daadkrachtig zijn worden in de eerste plaats fysieke oefeningen aangeboden.
Vanuit een sterke, fysieke basis worden sociale en mentale vaardigheden getraind.
De zelfverdediging en weerbaarheid trainingen die wij onderwijzen zijn speciaal ontwikkeld voor scholen, waarbij de scholieren leren om te gaan met intimidatie en andere geweldsconflicten.
De zelfverdediging en weerbaarheid trainingen die wij onderwijzen zijn speciaal ontwikkeld voor scholen, waarbij de studenten leren om te gaan met intimidatie en andere geweldsconflicten.
Onze zelfverdediging lessen kunnen als cursus in combinatie met de sportlessen in uw onderwijs instelling gegeven worden. Maar bij ons heeft u ook de mogelijkheid om onze zelfverdediging lessen als een vast les uur onder te brengen in uw onderwijsinstelling.
Het doel van onze zelfverdediging lessen is de leerlingen meer zelfvertrouwen en betere vaardigheden te onderwijzen, bij verbaal en fysiek geweld, zowel op scholen als in de huidige maatschappij.
Algemene Les programma:
* Duidelijk te zeggen wat ze niet bevalt * De ander daarbij recht aan te kijken
* Zich groot te maken * Haar stem overtuigend te laten klinken.
* Voor wanneer “NEE” niet genoeg is leer je:
*  Schreeuwen * Gericht slaan en trappen * Los te komen uit allerlei grepen
*  Vechtlust te creëren * Je vanaf de grond te verdedigen * Je te bevrijden uit groepsaanvallen.
Basis onderwijs les programma
*
  Elkaar respecteren * Wat te doen met pestkoppen * Slaan en schoppen tegen kussens * Opkomen voor jezelf en Nee durven zeggen * Wat te doen als iemand jou schopt of trapt * Stoei en Worstel spelletjes * Hulp bieden en hulp vragen.
Middelbaar Beroeps Onderwijs les programma
*  Het verbeteren van de houding *  het verbeteren van het zelfvertrouwen *  stoot en trap technieken  *  bevrijdingstechnieken * afweer technieken * werken met materialen zoals sleutels, telefoon en paraplu * wat te doen wanneer iemand jou met een wapen bedreigd * Vragen om hulp * leren duidelijk nee te zeggen.
Hoger beroep Onderwijs les programma
*  Het verbeteren van de houding * Het verbeteren van het zelfvertrouwen * Stoot en trap technieken * Bevrijdingstechnieken * Afweer technieken * Het gebruik van druk punten op het lichaam * Valbreek technieken * Werken met verschillende gebruiks voorwerpen * Wat te doen wanneer iemand jou met een wapen bedreigd.

Voor vrijblijvend offerte aanvraag
E-mail 1:
info@zelfverdedigingradj.nl /  E-mail 2: zelfverdedigingradj@gmail.com
Als u binnen 24 uur geen antwoord van ons heeft gekregen, check uw spambox, verstuur uw bericht nogmaals of neem telefonisch contact met ons op: 06 – 50 46 32 40